Zakończyły się negocjacje płacowe na rok 2020 w SHL-Production. W wyniku zawartego porozumienia wszyscy pracownicy spółki otrzymają podwyżkę wynagrodzeń w jednakowej kwocie 300 zł od 01,01.2020. Nagrodę Świąteczną również w jednakowej kwocie dla każdego pracownika 1500 zł płatną na 10.12.2019 oraz w następnych latach, wzrost podstawy nagrody jubileuszowej, dodatkową 15 minutową przerwę po ośmiu godzinach pracy.