Od dnia 1 stycznia 2020 r., wszyscy pracownicy zatrudnieni w zakładzie otrzymają podwyżkę wynagrodzeń o 200 zł.

Dodatkowo na pracownika przypada 100 zł podwyżki wynikającej z oceny i przeszeregowania w grupie płacowej. W tym przypadku podwyżkę otrzyma między 50% a 60% załogi.