Komunikat Międzyzwiązkowego Komitetu Strajkowego
Koleżanki i Koledzy Pracownicy Solaris Bus & Coach S.A. od wielu, długich miesięcy prowadzimy negocjacje z zarządem spółki w sprawie wzrostu wynagrodzeń zasadniczych. Przeciągające się rozmowy i upór zarządu spółki doprowadziły do sporu zbiorowego późną jesienią ubiegłego roku. Faza rokowań, jak również trwające obecnie mediacje niczego w zasadzie nie zmieniły. Zarząd firmy, niezmiennie od wielu miesięcy, proponuje podwyżkę średnio 235 zł. brutto, przy czym spółka chce wykluczyć z podwyżek grupę blisko 400 pracowników.

Nie zgadzamy się na to.

My postulujemy wzrost wynagrodzenia zasadniczego średnio o 410 zł. brutto, przy czym proponujemy podział środków w zależności od stażu pracy w zakresie od 100 do 550 złotych. Zarząd spółki konsekwentnie odrzuca te propozycje.
Nie mamy wyboru – 21 lutego powołaliśmy Międzyzwiązkowy Komitet Strajkowy. W piątek 28 lutego w godzinach 12:00 – 14:00 przeprowadzimy pracowniczy strajk ostrzegawczy.