Zakończyły się  negocjacje płacowe dla obu fabryk Toyoty w  Jelczu oraz Wałbrzychu, w ich wyniku średni wzrost wynagrodzeń  od 1 kwietnia 2020 w firmie to 9,4 %. co dla stanowisk najniżej uposażonych daje 11,3%.

445 zł – to minimalny kwotowy wzrost wynagrodzenia na stanowiskach robotniczych
1200 z – to średni jednorazowy bonus stażowy płatny z wypłatą za miesiąc marzec 2020
Każdy pracownik z jubileuszem 10,15,20 lat otrzymuje dodatkowy dzień urlopu. Jak co roku w Lipcu zostanie wypłacony bonus roczny w wysokości miesięcznej pensji pracownika