Krajowa Sekcja Przemysłu Motoryzacyjnego NSZZ „Solidarność”

25-528 Kielce ul. Zagnańska 27

tel. /fax 41 3631 190/ 666-837-670

e-mail: nazwa@nazwadomeny.pl